Odbyło się Walne Zgromadzenie udziałowców Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Udziałowcy zdecydowali, że w skład Rady Nadzorczej spółki, w miejsce Ryszarda Wiśniewskiego, wszedł Marian Janicki, przedstawiciel Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.
RZZO_1

 

 

 

 

Podczas Walnego Zgromadzenia Udziałowców Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Andrzej Strykowski, prezes zarządu spółki przedstawił informację na temat bieżącej działalności RZZO. Podczas posiedzenia uzupełniono także skład Rady Nadzorczej spółki. Ryszard Wiśniewski, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, delegowany do prac Rady Nadzorczej RZZO do czasu etapu finalizacji inwestycji, przy osiągnięciu tego etapu zadania, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie. Na wniosek zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy jego miejsce w trzyosobowej Radzie Nadzorczej zajął burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

2015-11-25 ok24.tv za naszrynek.pl