Marian Grzesiak z Ostrowa Wielkopolskiego został burmistrzem Sulmierzyc – tak będzie do czasu rozpisania nowych wyborów. Stało się tak na wniosek wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, prezes rady ministrów Beata Szydło. Były ostrowski radny i członek zarządu miasta funkcję tę pełnić będzie do  czasu wyborów nowego burmistrza gminy, te wyznaczone zostały na dzień 5 czerwca br.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Powołanie osoby pełniącej funkcję burmistrza ma związek z referendum, w wyniku którego odwołano dotychczasowego burmistrza Sulmierzyc przed upływem kadencji. W myśl przepisów ustawy o referendum lokalnym, ogłoszenie przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym wyników referendum, rozstrzygających o odwołaniu organów gminy przed upływem kadencji, oznacza zakończenie działalności tych organów.

Marian Grzesiak trzy kadencje był radnym Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 1998-2002 był członkiem zarządu Ostrowa Wielkopolskiego. W ostatnich wyborach samorządowych działał w Komitecie Wyborczym Stanisława Krakowskiego. Organizował także struktury „Polska Razem”  J.Gowina.

2016-05-06 ok24.tv