Wieloletni marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak ponownie wybrany przez radnych sejmiku na dzisiejszej inauguracyjnej sesji sejmiku. Funkcję marszałka pełni nieprzerwanie od 2005 roku. Z 38 głosujących – za jego kandydaturą było 26 radnych.

Personalnych rewolucji nie ma też w zarządzie województwa. Radni wybrali tych, o których wcześniej mówił Marek Woźniak. Funkcję wicemarszałków pełnić będą działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego – Krzysztof Grabowski i Wojciech Jankowiak, którzy pełnili te obowiązki w poprzedniej kadencji. Do zarządu weszła także – zasiadająca wcześniej w tym gremium – Marzena Wodzińska z PO, a skład uzupełnił Jacek Bogusławski. Z zarządem pożegnał się Maciej Sytek. 

Jeszcze przed sesją sejmiku Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiły na konferencji prasowej, że większość zasiliło trzech radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tym samym szeroka koalicja ma teraz 25 sejmikowych szabel. Nowi koalicjanci z SLD nie dostali zaproszenia do zarządu, nieoficjalnie mówi się, że na pocieszenie jeden z nich – Wiesław Szczepański – dostał stanowisko przewodniczącego sejmiku. Głosowali na niego prawie wszyscy radni, tylko jeden był przeciwny, poparcia udzielili m.in radni Prawa i Sprawiedliwości.

Wiceprzewodniczącymi sejmiku zostali – w wyniku głosowania radnych – Małgorzata Waszak i Marek Gola z Koalicji Obywatelskiej oraz Jarosław Maciejewski z PSL. W prezydium sejmiku, mimo oczekiwań Prawa i Sprawiedliwości, nie znalazło się miejsce dla przedstawicielki PiSu. Bezowocnie kandydowała Marlena Maląg – przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

W sejmiku zasiada 39 radnych – 15 z Koalicji Obywatelskiej, 13 z Prawa i Sprawiedliwości, 7 z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 3 z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 1 reprezentujący Bezpartyjnych Samorządowców.