Świetlica dla rady osiedla za 600 tysięcy złotych i dodatkowe 780 tysięcy złotych na lodowisko – to ostatnie wydatki ostrowskiego samorządu. Zmiany w budżecie autorstwa prezydent Beaty Klimek zostały przyjęte przewagą 1 głosu, przy wyraźnym sprzeciwie radnych opozycji.

„Poprawka, która dotyczy lodowiska jest bardzo niekorzystna dla budżetu miasta, nie daje możliwości manewru w przypadku pozyskania dotacji. Ale przede wszystkim pozbawia nas rezerw finansowych tuż przed reformą oświaty i może zabraknąć pieniędzy na potrzeby szkolne. A niestety ta kadencja charakteryzuje się tym, że wiele inwestycji jest nieoszacowanych i dopiero po przetargu okazuje się, że brakuje pieniędzy w budżecie”- powiedział  Mariusz Leki, radny PO.

fot.: GazetaKaliska.pl

Lodowisko w Parku 600-lecia ma być gotowe jeszcze w tym roku. Całkowity koszt to ponad 3 400 000 złotych. Miasto nie pozyskało na ten cel żadnego dofinansowania, a więc cała kwota wydatkowana jest z budżetu.

2017-05-04 ok24.tv za rc.fm