Stało się to, czego można się było spodziewać. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w głosowaniu tajnym postanowił wykluczyć ze swojego grona radnych: Jarosława Lisieckiego, Lecha Topolana i Marka Śliwińskiego. Kroplą, która przelała czarę goryczy było poparcie prezydent Beaty Klimek w głosowaniu nad udzieleniem jej absolutorium.

– Podstawą współpracy w ramach Klubu Radnych jest wzajemne zaufanie, szacunek oraz podobne postrzeganie kierunku rozwoju Naszego Miasta. Od pewnego czasu, część radnych Klubu Platformy Obywatelskiej RP nie uznawała naszym zdaniem tych trzech filarów dobrej współpracy. W związku z powyższym, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca br., Klub w głosowaniu tajnym postanowił wykluczyć ze swojego grona radnych: Jarosława Lisieckiego, Lecha Topolana i Marka Śliwińskiego. Mamy nadzieję, że zaistniała sytuacja pozwoli nam na dalszą, efektywniejszą pracę na rzecz ostrowian, w bardziej spójnym i lepszym dla naszego miasta kierunku – czytamy w krótkim komunikacie prasowym, wydanym przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

d1833f88-ebe1-4eea-9d21-e760385c9906_1740Przewodniczący Klubu, radny Andrzej Kornaszewski podkreśla, że ta decyzja nie dotyczy tylko głosowania nad absolutorium. – To głosowanie tylko przyspieszyło decyzję. W innych sprawach zarówno z Michałem jak i z Panem Zygmuntem dobrze nam się współpracuje. Tak zadecydowaliśmy (w tajnym, głosowaniu) – mówi Kornaszewski.

Z OSTATNIEJ CHWILI;: Już po tej informacji na stronach Urzędu Miejskiego (!) ukazał się krótki tekst następującej treści: Z dniem 1 lipca br. radni: Jarosław Lisiecki, Zygmunt Malik, Marek Śliwiński, Michał Szmaj i Lech Topolan złożyli rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych Platformy Obywatelskiej.

KOMENTARZ A.KORNASZEWSKIEGO NA FB – W Urzędzie Miejskim zagościła dobra zmiana. W pierwszym roku kadencji radni klubu PO nie mogli się doprosić o możliwość zamieszczania na stronie urzędu informacji o własnej pracy. Odpowiedź brzmiała – to jest strona urzędu. Oficjalna. Gdy wczoraj Klub Radnych PO usunął ze swoich szeregów trzech radnych, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RM to dzisiaj przewodniczący Klubu otrzymał pięć równobrzmiących listów zawierających 5 rezygnacji z członkostwa w Klubie, w tym także rezygnacje trzech wyrzuconych dzień wcześniej. I już po chwili na stronie oficjalnej UM znalazł się komunikat o rezygnacji z członkostwa w Klubie pięciu radnych PO. Takie tempo. – podkreśla radny.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W KOLEJNYM PAPIEROWYM WYDANIU GAZETY OSTROWSKIEJ