Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim 30.10 odrzuciła uchwałę o zdjęciu ochrony prawnej pomnika przyrody lipy srebrzystej w Parku Miejskim , mającej poprzedzić jej wycinkę, przygotowaną przez Urząd Miejski. Argumenty przeciw decyzji przedstawił ostrowski przyrodnik i prawnik Paweł Dolata.

Najbardziej kuriozalne było sformułowanie Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek w uzasadnieniu projektu uchwały, że „drzewo utraciło wartości przyrodnicze”, skopiowane z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wydanego bez żadnych ekspertyz przyrodniczych drzewa (np. jako siedliska ptaków, cennych owadów, porostów).

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim 30.10 odrzuciła uchwałę o zdjęciu ochrony prawnej pomnika przyrody lipy…

Opublikowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze Piątek, 1 listopada 2019