W czwartek 10 maja o godzinie 19.00 w Domu Katolickim przy ostrowskiej konkatedrze odbędzie się promocja książki „Wspomnienia z kulturkampfu” księdza Walentego Śmigielskiego.

Ksiądz Walenty Śmigielski (1849 – 1906) był proboszczem i dziekanem ostrowskim, a także budowniczym kościoła farnego (obecnej konkatedry). Jako młody ksiądz został przez kardynała Mieczysława Halkę-Ledóchowskiego mianowany tajnym misjonarzem w parafii w Kotłowie, aby pełnić tam funkcję „nielegalnego” proboszcza, co było reakcją na wprowadzone przez niemieckiego kanclerza Ottona von Bismarcka prawa majowe, które dotyczyły między innymi obsady stanowisk kościelnych. Po prawie trzech latach kapłan został schwytany przez pruską żandarmerię i skazany na 200 dni więzienia. Karę odbywał w ostrowskim więzieniu w celi sąsiadującej z celą, w której wcześniej przetrzymywany był kardynał Ledóchowski.

Ksiądz Śmigielski w pamiętniku barwnie i z humorem opisuje swoją tajną działalność pełną przygód, niespodziewanych zwrotów akcji. Książka jest jedynym w swoim rodzaju osobistym zapisem uczestnika wydarzeń okresu kulturkampfu. Autor prowadzi czytelnika od obrazu pracy duszpasterskiej poprzez salon książąt Radziwiłłów aż po szeroką perspektywę historyczną okresu kulturkampfu. Książka przenosi nas do Kotłowa sprzed prawie stu pięćdziesięciu lat, ale razem z jej bohaterem będziemy podróżować drogami i bezdrożami do okolicznych miejscowości: Mikstatu, Przedborowa, Chynowej, Kaliszkowic, Biskupic, Strzyżewa, Antoninia, Ostrowa…

Prawdziwą gratką dla miłośników historycznej epistolografii będzie z pewnością zamieszczona w publikacji korespondencja księdza Walentego Śmigielskiego z kardynałem Mieczysławem Halką-Ledóchowskim.

Obecna edycja przygotowana przez Wydawnictwo Republika Ostrowska we współpracy z parafią pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy wsparciu finansowym Powiatu Ostrowskiego jest pierwszym pełnym wznowieniem „Wspomnień z kulturkampfu” opublikowanych w roku 1900 nakładem autora. Obecne wydanie zostało dostosowane do reguł współczesnej pisowni. Książkę opatrzono przypisami historycznymi sporządzonymi przez prof. dra hab. Jerzego Pietrzaka oraz przypisami wyjaśniającymi znaczenie archaizmów zredagowanymi przez dr Małgorzatę Judę-Mieloch, która opracowała całość wydania.

Zamiarem wydawcy jest udostępnienie tekstu, który – choć został w ostatnich dziesięcioleciach zapomniany – powinien zostać upowszechniony ze względu na swoje walory historyczne, religijne, patriotyczne i obywatelskie lekturą obowiązkową każdego ostrowianina.

Podczas promocji książki (stanowiącej jedno z wydarzeń Dni Kultury Katolickiej) będziemy mieli między innymi okazję zobaczyć znajdujący się w zbiorach ostrowskiej konkatedry piękny zabytkowy tron ufundowany przez mieszkańców z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Walentego Śmigielskiego, a także wysłuchać okolicznościowego wykładu prof. dra hab. Jerzego Pietrzaka.

2018-04-27 ok24.tv