Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim w sierpniu 2016 r. skierował do sądu akt oskarżenia wobec lekarza, oskarżonego o popełnienie czynu, polegającego na narażeniu pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 160 § 1 i 2 kk, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W lutym 2015 r., przez blisko cztery godziny od chwili przyjęcia do placówki medycznej w Ostrowie Wielkopolskim, oskarżony, będący wówczas lekarzem dyżurnym na oddziale ratunkowym, nie zlecił wykonania diagnostycznego badania tomografii komputerowej głowy wobec 24-letniego pacjenta z widocznymi obrażeniami twarzy i głowy.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu. W toku śledztwa uzyskano opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej. Ustalenia eksperckie stanowią część materiału dowodowego, stanowiącego podstawę aktu oskarżenia.

2016-09-02 ok24.tv