Podobnie jak rok temu Straż Miejska Ostrowa ma ścigać palenie śmiecami.
śmieciami palić nie można. Ani w kotłach centralnego ogrzewania, piecach domowych i innych urządzeniach grzewczych służących do ogrzewania lokali mieszkalnych. Za palenie śmieci grozi mandat 500 zł lub wniosek o ukaranie do Sądu. W tym roku do akcji wkroczy także dron.
Niska emisja to tak naprawdę emisja zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów powstających w wyniku nieefektywnego spalania materiałów opałowych, wydobywających się z emitorów o wysokości nieprzekraczającej 40 m. Stanowi ona szczególne zagrożenie życia i zdrowia dla ludzi między innymi ze względu na podwyższone stężenia w powietrzu pyłów PM10, PM 2,5 oraz innych toksycznych substancji z grupy metali ciężkich, dioksyn i furanów.

W obecnym sezonie zimowym podobnie jak w uprzednim strażnicy miejscy kontynuują działania kontrolne związane z zakazem…

Opublikowany przez UM Ostrów Wtorek, 3 grudnia 2019