Trzy osoby zgłosiły się do konkursu n stanowisko prezesa spółki Targowiska Miejskie i wszystkie trzy przechodzą do najwyższego – trzeciego – etapu konkursu. Taką informację zamieściła Rada Nadzorcza spółki, której szefową jest Maria Kaczmarek.

Działając na podstawie statutu Spółki Akcyjnej oraz w związku ze szczegółowymi warunkami i przebiegiem konkursu oraz wymaganiami w stosunku do kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki ‚Targowiska Miejskie” Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:
– Po dokonaniu merytorycznej oceny zgłoszeń kandydatów na Prezesa Zarządu Spółki ,,Targowiska Miejskie” S’A. w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Nadzorcza wskazuje poniżej kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu:

l) Piotr MARASZEK
2) Ewa PSZTYR
3) Walery WOJTOWICZ.

Trzeci etap – to zgodnie z ogłoszeniem o konkursie – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Nowego prezesa spółki poznamy prawdopodobnie w sierpniu. Wtedy również powinien być znany zwycięzca konkursu na szefa spółki Miejski Zakład Zieleni i Ostrowski Park Przemysłowy. W 2016 r. mają być ogłoszone konkursy na szefa spółki ZOiGO MZO SA i Miejski Zakład Zieleni.

2015-07-22 ok24.tv