Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kaliszu. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni mieć wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy i minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim.

Ważna jest znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz ustaw regulujących kwestie związane z działalnością Spółki ze szczególnym uwzględnieniem ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o samorządzie gminnym, Prawo wodne, Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy oraz Prawo zamówień publicznych. Dodatkowymi atutami kandydatów będą umiejętność analizowania dokumentów finansowych, doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Aplikacja poza życiorysem i listem motywacyjnym powinna zawierać koncepcje rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu w perspektywie najbliższych 5 lat.

Przypomnijmy, wakat na fotel prezesa w kaliskich Wodociągach to skutek nagłego odwołaniaRomana Wiertelaka. Pełniący tę funkcję przez 24 lata Wiertelak o zmianie dowiedział się 8 lipca. Na stanowisku prezesa tymczasowo zastąpił go przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Andrzej Anczykowski. Wiertelak szefował Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji od 1991 roku. Był generalnie cenionym przez władze miasta fachowcem.

2015-10-08 ok24.tv za rc.fm