Minął termin składania ofert na stanowisko kierownika Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej kaliskiego urzędu. Swoje kandydatury zgłosiły 4 osoby. Przed nimi rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania ofert minął w poniedziałek 21 marca. – Do tego dnia zgłosiły się 4 osoby, które powalczą o stanowisko szefa 14-osobowego zespołu – potwierdziła nam Elżbieta Zmarzła, rzeczniczka prasowa Urzędu.  Nowego kierownika Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej wyłoni komisja w składzie: przewodniczący: Piotr Kościelny – wiceprezydent Kalisza, członek: Stefan Kłobucki – sekretarz miasta, członek: Irena Sawicka – skarbnik miasta, sekretarz Komisji: Katarzyna Pospiech – główny specjalista ds. kadrowych w Wydziale Organizacyjnym.

Po sprawdzeniu czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Pretendenci do miana kierownika zespołu będą musieli przedstawić koncepcję pracy i wizję realizacji zadań Biura.

Jak czytamy w ogłoszeniu konkursu kandydat musi spełnić takie niezbędne wymagania jak: wykształcenie wyższe, minimum 5 lat stażu pracy ogółem w tym co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Kierownika Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej. Dodatkowe wymagania to m.in. wykształcenie wyższe magisterskie lub studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej, administracji samorządowej, zarządzania organizacjami, public relation, marketingu terytorialnego – promocji rozwoju regionów i miast lub kursy i szkolenia w ww. zakresie oraz w zakresie prowadzenia Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej, umiejętność kierowania zespołem ludzkim, bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu promocji i produktów promocyjnych, doświadczenie w promowaniu Miasta Kalisza na płaszczyźnie krajowej i zagranicznej.

Przypomnijmy, od momentu powstania Biura Promocji i Informacji Miejskiej – od maja 2015 roku, obowiązki kierownika tej jednostki pełniła Katarzyna Ignasiak – urzędniczka ds. promocji w poprzednim samorządzie. Na początku marca Ignasiak niespodziewanie złożyła jednak rezygnację ze swojej funkcji. Nie podała do publicznej wiadomości powodów swojej decyzji. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu pełniącą obowiązki szefa Biura jest Elżbieta Zmarzła, rzeczniczka prasowa Ratusza.

2016-03-23 ok24.tv za faktykaliskie.pl