Robert Kuciński, wieloletni dziennikarz Telewizji Amazing, uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie na dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Kolejny był Dariusz Grodziński, były wiceprezydent Kalisza. Do rozmów zakwalifikowano trzy osoby, aby w środę mogły zaprezentować własną koncepcję zarządzania placówką.  Dwie y nich przekroczyły wymagany próg 60% punktów.

A to oznacza, że komisja konkursowa zarekomenduje marszałkowi województwa Markowi Woźniakowi właśnie Roberta Kucińskiego i Dariusza Grodzińskiego. Pierwszy z nich otrzymał 523 punkty. Drugi 479. Jak powiedziała nam Agata Grenda, dyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim, któremu podlega Centrum Kultury i Sztuki, każdy z nich zaprezentował inną koncepcję zarządzania CKiS.

– Komisja była pod wrażeniem wizji CKiS, którą przedstawił Robert Kucińki. Co prawda wykazał się mniejszą wiedzą dotyczącą spraw administracyjno-finansowych, niż jego kontrkandydat, ale jego pomysły dotyczące samej koncepcji rozwoju placówki uznaliśmy się bardzo cenne. Komisja doceniła także ogromne doświadczenie w pracy Roberty Kucińskiego jako dziennikarza, który przez wiele lat obserwował, komentował i tworzył kaliską kulturę i który ma też doświadczenie we współpracy z wieloma środowiskami spoza branży, w tym z przedstawicielami prywatnych firm, a więc potencjalnych sponsorów. Zrobił na komisji świetne wrażenie osoby, która dogłębnie zna, rozumie i pragnie wspierać współpracę CKiS z potencjalnymi partnerami na wielu poziomach – wyjaśnia Agata Grenda. – Z kolei Dariusz Grodziński, który uzyskał 44 punkty mniej, jako  wiceprezydent Kalisza zajmował się również sprawami kultury, a więc ma ogromną wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji kultury, mechanizmów organizacyjno-finansowych, prawnych, możliwości pozyskiwania sponsorów ale i działalności merytorycznej, którą zaprezentował podczas rozmowy z Komisją. Jako wiceprezydent uczestniczył przecież bardzo aktywnie w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu. Dlatego Komisja zdecydowała się rekomendować obu kandydatów Zarządowi Województwa, dostrzegając potencjał i mocne strony każdego z nich.

Walka rozegra się między Robertem Kucińskim (z lewej) a Dariuszem Grodzińskim

Każdy z kandydatów miał 15 minut na autoprezentację. Kolejne pół godziny to rozmowa z komisją i zadawane przez nią pytania. Trzeci z kandydatów, zakwalifikowany do środowych rozmów, nie przekroczył w czasie prezentacji 60% punktów, które ośmioosobowa komisja przyznawała kandydatom.  Komisja postanowiła, że Robert Kuciński i Dariusz Grodziński otrzymają rekomendację, co oznacza, że teraz obaj panowie spotkają się z marszałkiem Markiem Woźniakiem i ten zdecyduje, który z nich będzie przedstawiony Zarządowi Województwa jako kandydat na dyrektora.

Skład Komisji Konkursowej:

1) przedstawiciele samorządu Województwa Wielkopolskiego:

– Agata Grenda – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Przewodnicząca Komisji,

– Grażyna Brzezińska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

– Henryk Szopiński – przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;

2) przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

– Anna Duńczyk-Szulc – zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa,

– Agnieszka Czerniak – główny specjalista w Departamencie Mecenatu Państwa;

3) przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu:

– Małgorzata Fołtarz – przewodnicząca Organizacji,

– Jan Mosiński – przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”;

4) przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych lub twórczych:

– Grażyna Dziedziak – Prezes Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”,

– Andrzej Leraczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim.

Z uwagi na nieobecność jednego członka Komisji na II posiedzeniu każdy z uczestników mógł zdobyć maksymalnie 616 punktów (8×77). Wymagany próg do przedstawienia uczestnika Zarządowi jako kandydata na stanowisko dyrektora CKiS: 60% – min. 369,6 punktów.

2015-09-02 ok24.tv za faktykaliskie.pl