Na Politechnice Warszawskiej odbył się finał XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W tym roku do etapu centralnego zakwalifikowało się 82 najlepszych uczniów technikum budowlanego z całej Polski. Wśród nich był tegoroczny maturzysta ostrowskiego Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych – Krzysztof Kempa z klasy B4a.

Zadania, zgromadzone w trzech arkuszach i rozwiązywane kolejno w czasie 120, 90 i 90 minut, znacznie wykraczały poza ramy szkolnych programów nauczania przedmiotów zawodowych i ogólnych ścisłych.

Krzysztof, dzięki uzyskanemu wynikowi, otrzymał tytuł finalisty. Osiągnięcie tego tytułu uprawnia do uzyskania ocen celujących z przedmiotów zawodowych i gwarantuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Na uwagę zasługuje również fakt, że tytuł finalisty umożliwia wstęp na studia budowlane poza rekrutacją, zatem pozwala uzyskać indeks na wydział budownictwa dowolnej uczelni technicznej w Polsce – powiedziała Ewa Wegner nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie ucznia do imprezy.

2015-04-27 ok24.tv