Podkaliska miejscowość ma od 1 stycznia prawa miejskie.


Koźminek był do dziś wsią. Do 1870 roku – był miastem. Leży ok. 18 km od Kalisza. Koźminek jest miejscowością ważną dla polskiego protestantyzmu.
W 1555 roku w Koźminku zwołano synod, podczas którego doszło do zjednoczenia kalwinistów i braci czeskich. Był to doniosły moment w dziejach polskiego protestantyzmu, choć unia okazała się krótkotrwała.