31  maja 2015 (niedziela) – Kościół św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.
Statio kongresowa z udziałem przedstawicieli liturgicznej służby ołtarza, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, Eucharystycznego Ruchu Młodych, kapła- ni i wierni Dekanatu Ostrowskiego II.