2 czerwca 2015 r. (wtorek) – Kościół NMP Królowej Polski w Kaliszu 

Statio kongresowa z udziałem pracowników, wolontariuszy i podopiecznych placówek i ośrodków Caritas, Szkolnych
Kół Caritas, Schronisk Brata Alberta, organizacji i stowarzyszeń charytatywnych.