Ruszyły konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego. Jako pierwsi z koncepcją ostrowskiego budżetu partycypacyjnego zostali zapoznani radni. Teraz pomysł będzie konsultowany z Młodzieżową Radą Miasta, mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi. Na potrzeby budżetu przeznaczony zostanie 1 mln zł i w ramach tej kwoty mieszkańcy będą decydować o inwestycjach i przedsięwzięciach, które zostaną zrealizowane.

 

Budżet obywatelski jest narzędziem, które umożliwia mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o przeznaczeniu części budżetu na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Mieszkańcy decydują o przeznaczeniu budżetu obywatelskiego poprzez zgłaszanie propozycji jednorazowych zadań należących do kompetencji gminy oraz dokonanie w drodze wyboru zadań spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji. Budżet to w istocie umowa społeczna, w której władza obiecuje mieszkańcom, że ich wola zostanie uszanowana.

 

Jako pierwszy w Polsce budżet obywatelski wprowadził Sopot w 2011 roku. Do tej pory tę formę współdecydowania o wydawaniu publicznych pieniędzy wprowadziło ponad 100 polskich miast. W Wielkopolsce budżety obywatelskie funkcjonują w Poznaniu, Kaliszu, Pleszewie, Jarocinie, Pile, Gostyniu, Środzie Wielkopolskiej, Lesznie, Czarnkowie oraz Grodzisku Wielkopolskim.

 

Pierwszym etapem wprowadzenia budżetu obywatelskiego są konsultacje społeczne, które pozwalają już na tym etapie wspólnie z mieszkańcami wypracować formułę jego funkcjonowania. Nie ma tutaj z góry narzuconych reguł, bo każda gmina wprowadza własne, które sformułowane są w postaci zarządzenia Prezydenta Miasta. W Ostrowie konsultacje społeczne rozpoczęły się od spotkania z radnymi, gdzie wspólnie dyskutowano o formie budżetu i ewentualnych zagrożeniach.

 

W planach są kolejne spotkania:

 

17 czerwca z Młodzieżową Radą Miasta

18 i 29 czerwca, o godz. 18.00, w Ratuszu – otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta

23 czerwca, o godz. 10.00 – z gimnazjalistami

30 czerwca, godz. 16.30, w N-Klubie – spotkanie z przedstawicielami ostrowskich organizacji pozarządowych

 

Podczas spotkań przedstawione zostaną założenia ostrowskiego budżetu obywatelskiego. Jednym z nich jest kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców – wstępnie uzgodniono, że będzie to 1 mln zł, bo jest to kwota, która daje realne szanse na zrealizowanie zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów. Kwota ta będzie musiała zostać wydzielona w przyszłorocznej uchwale budżetowej.

 

Ostrowski budżet obywatelski będzie dopuszczał realizację zadań ogólnomiejskich – takich, które spełniają potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla oraz osiedlowych. Będą to mogły być zarówno zadania inwestycyjne (budowa boiska, chodnika, ścieżki rowerowej, placu zabaw), jak i tzw. projekty miękkie – warsztaty taneczne, zajęcia plastyczne, zawody sportowe, koncerty i wystawy.

 

Zadania do budżetu obywatelskiego muszą być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku i dotyczyć terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W przypadku, gdy zadania tzw. „miękkie” będą realizowane na obiektach, które nie należą do miasta, konieczne będzie uzyskanie zgody właściciela na etapie przygotowywania projektu. Koszt realizacji jednego zadania nie może przekroczyć 250 tys. zł.

 

Proponujemy, aby wnioskodawcami zadań do budżetu obywatelskiego mogły być wszystkie osoby, które ukończyły 13. rok życia. Każdy z wniosków musi być poparty przez przynajmniej 15 mieszkańców. Wnioski będzie można przesyłać w formie elektronicznej, składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego oraz korespondencyjnie. Będą one weryfikowane dwustopniowo: pod względem formalno-prawnym oraz w oparciu o racjonalność przedstawionego kosztorysu.

 

Po zakwalifikowaniu projektów mieszkańcy będą mogli prowadzić kampanię informacyjną na rzecz swoich propozycji. Kampania poprzedzi głosowanie, w którym wg założeń mogłyby również brać udział osoby, które ukończyły 13. rok życia. Konsultacje społeczne mają też wypracować model głosowania – mieszkańcy mogliby oddawać od 1 do 3 głosów na wybrane propozycje. Głosowanie będzie odbywać się w formie elektronicznej oraz tradycyjnie przy pomocy kart do głosowania i urn.

 

Po podliczeniu głosów powstanie lista rankingowa zgłoszonych zadań, a do realizacji zostaną przeznaczone te, które otrzymały najwięcej głosów – do wysokości kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski.

 

Przygotowała: Karolina Krawczyk
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim