Anna Stawicka, była Rzecznik Konsumentów w starostwie powiatowym, została radcą prawnym w Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim. CUW to nowa jednostka budżetowa, która ma swą siedzibę w dawnym budynku Holdikom SA przy ul. Patryzanckiej. Powstała blisko pół roku temu, dziś zatrudnia ponad 13 osób, środki na pensje pracowników CUW są zabezpieczone w budżecie Urzędu Miejskiego. Na rok 2017 to niespełna 1 milion złotych. Centrum Usług Wspólnych zajmuje się obsługą księgową szkół i przedszkoli.

Tymczasem Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zakończył zbieranie CV w dwóch nowych konkursach: na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Biurze Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Od grudnia 2014r. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił już 36 konkursów na 45 stanowisk urzędniczych. Nowi urzędnicy przyjmowani są nie tylko poprzez konkursy, ale również bez konkursu jako pomoc administracyjna lub poprzez możliwość przesunięcia stanowisk między urzędami.

Radny PO Jakub Paduch od blisko 2 lat pyta o stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, o nowe stanowiska urzędnicze i o wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i w spółkach komunalnych. Na ostatnią interpelację otrzymał wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim – to 236 nazwisk. Gdyby do tej listy należy doliczyć pracowników Centrum Usług Wspólnych, które jest finansowe ze środków budżetowych, lista ta znacznie się wydłuży. Wcześniej Prezydent Beata Klimek na różnych sesjach odpowiadała, że w swej kadencji zatrudniła 15, 12, 8 osób – odpowiedzi padały na różnych sesjach, są jednak zawarte w protokołach z sesji.

Wykaz konkursów ogłaszonych od grudnia 2014r. w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim – tutaj

2017-03-20 ok24.tv