Od poniedziałku trwają rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na prezesa Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Na ogłoszony po raz drugi konkurs wpłynęło 13 ofert i wszystkie spełniły wymogi formalne, zatem 13 osób mogło przystąpić do rozmów kwalifikacyjnych.W pierwszym konkursie nie wyłoniono kandydata, a o fotel prezesa walczyło 14 osób.

article_KIPZgłoszenia kandydatów w drugim konkursie były przyjmowane do 20 sierpnia. Tym razem o stanowisko ubiega się 13 osób i jak się dowiedzieliśmy 9 z nich brało udział w pierwszym konkursie. Rozmowy potrwają do piątku.

2015-08-26 ok24.tv za www.calisia.pl