W imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, zwracam się do Pana Przewodniczącego o zorganizowanie najbliższej, XXXV Sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 23 czerwca br. już w trybie stacjonarnym. – pisze w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej jego wiceprzewodniczący Jakub Paduch.
W naszym kraju znoszone są kolejne obostrzenia sanitarne, nałożone w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Do pracy w normalnym trybie wracają organy kolegialne państwa, zakłady pracy, restauracje, hotele czy kluby – czytamy w piśmie.

Gros z nas – radnych, pracowników Urzędu Miejskiego czy spółek komunalnych zostało już poddanych szczepieniu. Jako Klub nie widzimy przeciwwskazań, jeśli możemy bawić się na weselach bez zasadniczo żadnych ograniczeń sanitarnych, żebyśmy spotkali się na żywo w wielkiej Sali Sesyjnej w pełnym reżimie sanitarnym.
Bez wątpienia taki powrót do przedpandemicznego trybu prac, choć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, przyczyni się do wzrostu świadomości ostrowian na temat prac Rady Miejskiej. Liczymy więc na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.