Biuro, firmowa kuchnia, stołówka. Od poniedziałku w maseczkach
Od soboty 28 listopada rozszerzył się bowiem obowiązek zasłaniania ust i nosa na wszystkie pomieszczenia, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Do tej pory przepis ten można było omijać, wykonując służbowe obowiązki.
Mówią, że to bubel prawny, że trudne w egzekwowaniu… I co z tego ustawodawca zdecydował, a właściwie jak to ostatnio bywa rozporządził. Obowiązek noszenia maski będzie zatem działał nie tylko w zatłoczonym biurze, ale nawet firmowej kuchni. Według serwisu prawo.pl, od rozszerzonego obowiązku zasłaniania ust i nosa, który wszedł w życie od soboty, „wyjątków nie ma”. Nowe przepisy wdraża rozporządzenie rządu z 26 listopada.
Nowy obowiązek dotyczy nie tylko biur i ogólnie zakładów pracy, ale także budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.