110 milionów złotych. Mniej więcej tyle ile wynosi dziś zadłużenie Ostrowa. To suma kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, który chce zaciągnąć Ostrów Wielkopolski.
Wniosek podpisany przez Prezydent Beatę Klimek trafił już do Rady Miasta. Koalicyjny układ zapewne ów wniosek przeprowadzi i przegłosuje.
Spłata pożyczki ma rozpocząć się w roku 2025 i zakończyć po 20 latach. Perspektywa spłaty jest pozornie bardzo odległa.
W uzasadnieniu czytamy, że pożyczka będzie przeznaczona na spłatę dotychczasowych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetu w latach 2020-2023.
Uzasadnienie zawiera również argumenty o konieczności zapewnienia wkładu własnego w inwestycjach finansowanych ze środków unijnych.