Arleta Leki – została powołana na stanowisko drugiego zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim. Nowopowołany zastępca US, podobnie jak pierwszy zastępca Barbara Prus i p.o. naczelnika Urzędu Skarbowego w  Ostrowie Wielkopolskim Marcin Kędzierski pochodzą z Kalisza i w większości zawodowo do tej pory byli związani z instytucjami skarbowymi w Kaliszu.

sss

2016-08-26 ok24.tv, fot. BIP US