Jest praca dla ekonomistów, prawników lub geodetów. Urząd Miejski szuka kolejnych pracowników. Miasto ogłosiło właśnie nabór na dwa stanowiska w Wydziale Gospodarowania Mieniem – inspektora ds. nadzoru właścicielskiego i podinspektora ds. gospodarowania nieruchomościami.

Od kandydatów na podinspektora ds. gospodarowania nieruchomościami oczekuje się wykształcenia średniego – ekonomicznego, budowlanego, geodezyjnego, administracyjnego lub wyższego  prawniczego, ekonomicznego, geodezyjnego, budowlanego lub administracyjnego. Kandydaci z wykształceniem średnim muszą też udokumentować przynajmniej trzyletni staż zawodowy. Mile widziane jest też doświadczenie w administracji publicznej, znajomość przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, dobra znajomość obsługi komputera.

Podinspektor ds. gospodarowania nieruchomościami ma zajmować się m.in. miejskimi sprawami spadkowymi, zamówieniami publicznymi i monitorować wtórny obrót lokalami nabywanymi od Miasta Kalisz.

Z kolei ten, kto chciałby zostać inspektorem ds. nadzoru właścicielskiego, powinien posiadać wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, administracji lub prawa i minimum trzy lata stażu pracy za sobą. Do zadań i obowiązków inspektora w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego należą m.in. sprawowanie nadzoru nad spółkami i związkami samorządowymi z udziałem Miasta, prowadzenie spraw udziału przedstawicieli Miasta w radach wierzycieli upadłych podmiotów gospodarczych, prowadzenie rejestru członków Rady Nadzorczej w spółkach z udziałem Miasta Kalisza, przygotowanie materiałów i sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego itd.

Kandydaci mogą składać dokumenty do 18 maja w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego przy Głównym Rynku.

2015-05-09 ok24.tv za faktykaliskie.pl