28/29 grudnia 1918
– Wojska powstańcze: grupa Maksymiliana Kozłowskiego (60 osób), pluton Romana Wilkanowicza (18 osób) przy wsparciu oddziału wywiadowczo-wykonawczego Henryka Beychlera oraz oddział Grzybkowskiego; zajęły koszary 20 pułku artylerii lekkiej, w których stacjonowało 200 żołnierzy.
– Oddział ochotników z Witkowa przy wsparciu plutonu z Gniezna i kompanii ze Strzałkowa rozbroił oddział „Grentzschutzu”.