Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Paweł Błaszczyk został odwołany ze swojej funkcji. Powód na razie nie jest znany. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że Błaszczyk będzie kontrkandydatem w nadchodzących wyborach dla jednego z urzędników – protegowanego obecnych władz Daniela Mituły. – Rozważam wystartowanie w nadchodzących wyborach i to też mógłby być jeden z powodów mojego odwołania – potwierdza Błaszczyk.

Czy teraz szef oświaty Pan Mituła zostanie powołany na stanowisko zastępcy? Czy jednak kolejny raz wróci Zdzisław Mielczarek? Nieoficjalnie również wymienia się nazwisko Jerzy Łukasz Walczak jako potencjalnego kandydata w wyścigu do fotela burmistrza w jesiennych wyborach.

Od stycznia 2014 r. to już czwarta dymisja.
Najpierw na początku 2014 roku po blisko 19 latach łączenia funkcji sekretarza ze stanowiskiem wiceburmistrza przez Zdzisława Mielczarka rozdzielono te funkcję i powierzono Stanowisko Zastępcy Burmistrza Michał Ciupka, po czy niespodziewanie w październiku 2015 roku ten zrezygnował z pełnienia funkcji zastępcy.

Na stanowisko wiceburmistrza wrócił wówczas Zdzisław Mielczarek po czym w maju 2016 roku Pan Mielczarek otrzymuje wypowiedzenie ze skutkiem na dzień 1 września 2016 r. z funkcji Sekretarza, jednak ostatecznie żegna się ze stanowiskiem zastępcy burmistrza z końcem 2016 roku. 1 stycznia 2017 r. powołany zostaje na stanowisko Zastępcy Burmistrza Paweł Błaszczyk.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że Burmistrz Bożena B. 30 maja 2018 r. spotka się z pierwszymi pokrzywdzonymi w sprawie karnej wytoczonej przez prokuraturę ścigane z oskarżenia publicznego.
Sprawa jest dynamiczna. Będziemy na bieżąco informować naszych czytelników o rozwoju sytuacji.

Oficjalny komunikat urzędu w Nowych Skalmierzycach:

„Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta odwołała ze stanowiska zastępcę burmistrza Pana Pawła Błaszczyka i do końca kadencji nie będzie powoływała na tę funkcję innej osoby, zaś obowiązki zostaną podzielone wśród współpracowników. Komentując zaistniałą sytuację Bożena Budzik stwierdziła, iż dotychczasowy jej zastępca niedostatecznie koordynował i nadzorował wcześniej rozpoczęte projekty inwestycyjne, co skutkowało nie tylko niskim poziomem wykonania wydatków majątkowych, ale i wprowadzało chaos decyzyjny i organizacyjny w nadzorowanych referatach.”

2018-05-23 ok24.tv za infoskalmierzyce.pl