Rękawiczki jednorazowe to teraz obowiązkowe wyposażenie konsumenta. Musimy je teraz nosić podczas zakupów. Jak się ich pozbyć, by nie narazić się na mandat?

Z początkiem kwietnia rząd zaostrzył ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Do nowych zasad należy między innymi obowiązek robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach. Sklepy powinny je zapewnić swoim klientom. Podobnie jest ze środkami do dezynfekcji rąk.

Zużyte rękawiczki nie zawsze trafiają tam, gdzie powinny. Wytyczne ministra klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego mówią, żeby wrzucić je do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Niestety, wykorzystane wcześniej środki ochrony osobistej często wyrzucane są byle gdzie. A za zaśmiecanie miejsc publicznych, grozi mandat – nawet 500 zł.

Art. 145 Kodeksu wykroczeń: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.