Już niedługo będzie można jeździć bez prawka. Od 5 grudnia br. wchodzą w życie przepisy, które znoszą obowiązek posiadania tego dokumentu.
Nie znaczy to oczywiście, że będzie można jeździć bez uprawnień, Oy jeden administracyjny obowiązek mniej.
Zmiany, jakie już niebawem wejdą w życie, wprowadza ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Od 5 grudnia br. blankiet prawa jazdy nie będzie więc wymagany podczas policyjnej kontroli, natomiast dane kierowcy będą przez Policję sprawdzane bezpośrednio w centralnej ewidencji kierowców.

Już teraz można sprawdzić swoje danych w systemie informatycznym na stronie rządowej gov.pl: