W Świbie została otwarta jedna z największych inwestycji wodociągowych w Gminie Kępno.
Nowa Stacja Uzdatniania Wody dostarcza wodę dla blisko trzech tysięcy mieszkańców. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Piotr Psikus, Marek Misała Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Kępińskie”, Maria Pluta, Prezes Zarządu Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. k, jak również przedstawiciele wykonawcy, sołtysi i strażacy z miejscowej jednostki OSP. Nowy SUW poświęcił ks. kanonik Kazimierz Sobasik.

Roboty budowlane zostały zakończone 21 lutego 2022 roku. Wartość zadania wyniosła 4 169 387,01 zł brutto. Inwestycję zrealizowała Spółka Wodociągi Kępińskie sp. z o. o. na którą uzyskała dofinansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożenia Środowiska”.