Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu pozytywnie rozpatrzył skargę gminy Kępno na Urząd Marszałkowski w sprawie odrzucenia formalnie wniosku złożonego w ramach unijnego dofinansowania do budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Kępna.

Przypomnijmy, złożony przez Gminę Kępno wniosek pierwotnie nie przeszedł oceny formalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Gmina odwoływała się od tej decyzji, ale to także nie przyniosło rezultatu i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. – Wyrok dla gminy mamy pozytywny. WSA przyznał nam rację i dzięki temu wracamy do gry –powiedział burmistrz Piotr Psikus.

Wniosek gminy Kępno rozpatrywany będzie, teraz merytorycznie. To jednak nie oznacza, że Urząd Marszałkowski przyzna dofinansowanie. – Tych pieniędzy jest mało w stosunku do wniosków, które zostały ocenione pozytywnie. Jeżeli nawet nie otrzymamy środków, to przy każdym następnym rozdaniu wiemy, że nasz wniosek jest dobrze napisany – dodał Psikus.

Na 112 wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie OZE, tylko 18 znalazło się na liście do podziału środków. Przypomnijmy, w projekcie miało wziąć udział łącznie 587 mieszkańców Kępna, którzy za pośrednictwem urzędu miasta złożyli wnioski i mogli ubiegać się o zamontowanie kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W ramach projektu mogli otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych do 85 procent poniesionych kosztów. Wartość projektu dla gminy Kępno to ponad 5 mln zł.

2018-05-18 ok24.tv za radiosud.pl