Krzysztof Godek obejmie od poniedziałku funkcję zastępcy Burmistrza Kępna.

Nowy zastępca Burmistrza Kępna ukończył politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przez cały czas studiów otrzymywał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Był członkiem Zarządu Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego, organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Mistrzostw Europy.
Był stażystą w Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, asystentem Burmistrza, pełnił też funkcję rzecznika prasowego, protokołował i organizował konferencje i spotkania Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, prowadził strony internetowe i portale społecznościowe UMiG, zajmował się redagowaniem „Wiadomości z Ratusza” oraz wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej wydarzeń organizowanych przez UMiG, członek Kępińskiej Rady Sportu. Zajmował się również sprawami związanymi z przynależnością Kępna do Związku Miast Polskich oraz współpracą międzynarodową Gminy Kępno.