Prosta droga, dobre warunki, przyspieszasz. Widzisz patrol z radarem więc zwalniasz. Potem znów przyspieszasz i STOP! Następny patrol z uśmiechem macha lizakiem. Tak działa kaskadowy pomiar prędkości.
Taką akcję mają za sobą wielkopolscy kierowcy i tutejsza drogówka/

Ostrowscy policjanci przeprowadzili takie, by poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W szczególności zaś egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń.
Podczas działań na terenie całego kraju pojawiła się większa liczba oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów, również tych wyposażonych w wideorejestratory, które są doskonałym narzędziem w walce z piratami drogowymi.

Głównym celem tych działań jest zmiana nawyków i świadomości kierowców i egzekwowanie konsekwentnego stosowania się do obowiązujących przepisów oraz przypomnienie kierowcom o tym, że prędkość pojazdu należy bezwzględnie dostosować do warunków panujących na drodze. Im więcej osób będzie poruszało się z dozwolona prędkością, tym na naszych drogach będzie bezpieczniej.

Ostrowska drogówka skontrolowała 140 pojazdów. Ponad 70 kierujących jechało za szybko, było też kilakdziesiąt innych wykroczeń. Policjanci zatrzymali też 17 dowodów rejestracyjnych głównie za za zły stan techniczny pojazdu.

Policjanci apelują o spokojną i rozsądna jazdę, respektowanie obowiązujących przepisów i zwracanie uwagi na wszystkich uczestników ruchu drogowego.