Już za rok pojedziemy nową trasą Karski – Czekanów. W Urzędzie Gminy Ostrów podpisano umowę na przebudowę drogi. Prace kosztować będą ponad 4 mln złotych.
Samorząd na to zadanie otrzymał 3 mln 800 tys. złotych dofinansowania.
To największa w historii samorządu dotacja zewnętrzna i najwyższe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Myślę, że jest to bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców. – podkreśla wójt gminy Piotr Kuroszczyk.
– Chodzi dokładnie o ulicę Środkową w Karskach oraz ulicę Strażacką w Czekanowie. Dziś stoi tam budynek przy budynku.
Droga jest tam asfaltowa, wybudowana w starym standardzie, jeszcze w poprzednim wieku, wąska, w wielu miejscach naprawiana.
Dzięki inwestycji zostanie całkowicie przebudowana i poszerzona. Równie ważne będzie wybudowanie na tym odcinku ciągu pieszo – rowerowego, dzięki któremu piesi i rowerzyści będą mogli czuć się bardziej bezpieczni. – mówi wójt Piotr Kuroszczyk.

W sumie to odcinek dwóch kilometrów 212 metrów i 9 centymetrów.
W przetargu wzięło udział 7 firm. Wygrało Konsorcjum Szablewski i Gwizdek.