APCOA Parking Polska, po uprawomocnieniu decyzji, będzie musiała zapłacić ponad 820 tys. zł kary i poinformować o decyzji Prezesa UOKiK konsumentów, którzy będą mogli na tej podstawie dochodzić swoich praw w sądzie.
APCOA Parking Polska jest operatorem parkingów przy szpitalach, biurowcach, hotelach i w centrach handlowych w całej Polsce. W Ostrowie obsługuje parkingi pod przed Lidlami i Kauflandem.
Wiele uwag na działalność tej spółki trafiło też do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim sposobu składania reklamacji przez formularz na stronie internetowej lub listownie. „Tymczasem (APCOA) powinna uwzględniać także te składane w innej formie, np. mailowo czy osobiście. Ponadto spółka informowała, że termin, w jakim rozpatrzy reklamacje, może być dłuższy niż 30 dni. Jest to sprzeczne z Ustawą o prawach konsumenta, która wskazuje, że nie jest możliwe samodzielne wydłużanie czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację” – czytamy w informacji opublikowanej na stronie UOKiK.

Według UOKiK APCOA w ten sposób ograniczała konsumentom możliwość składania reklamacji. UOKiK wyjaśnia też, że od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i jeśli w tym terminie nie zdąży, reklamacja uważana jest za uznaną. Nowe przepisy związane są z implementacją dyrektywy Omnibus.

Spółka informowała też konsumentów, którzy wnieśli reklamację, że jeśli nie zapłacą wskazanej kwoty, nieuchronnie będą musieli ponosić koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego. W ten sposób APCOA wprowadzała klientów w błąd. „Twierdzenie spółki brzmiało kategorycznie i wskazywało na nieuchronność tych zdarzeń.
Tak przekazywane miało na celu wywołanie nieuzasadnionej obawy i mogło wpłynąć na decyzję odnośnie uiszczenia żądanych przez firmę opłat” – informuje UOKiK.
A prawda jest taka, że APCOA musiałaby najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a dopiero w dalszej kolejności – do organu egzekucyjnego, np. komornika. Co więcej, na każdym z tych etapów konsumenci mogli zostać zwolnieni z ponoszenia dodatkowych kosztów.
APCOA nie zgadza się z zarzutami
– Procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów. To oni, a nie przedsiębiorca, powinni mieć możliwość wyboru preferowanego sposobu składania reklamacji. Co więcej, informacje przekazywane przez spółkę powinny być prawdziwe i kompletne. Gdyby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd, mogliby zdecydować o zasadności dalszego dochodzenia swoich praw czy podjęcia obrony przed sądem – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.
zródło: gazetawyborcza