Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Nowych Prażuchach, w gminie Ceków-Kolonia zostanie zmodernizowany. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości ok. 53 milionów złotych.

„W ramach projektu będą realizowane dwa zadania, tj. modernizacja hali sortowni w kierunku zwiększenia efektywności przetwarzania odpadów komunalnych – głównie selektywnej zbiórki: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła. Druga część dotyczy instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, czyli żywnościowych w procesie fermentacji” – powiedział Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W ramach inwestycji zakład zostanie uzupełniony również o dodatkowe wiaty i boksy magazynowe. Rozbudowany zostanie budynek socjalny oraz infrastruktura w tym sieć elektroenergetyczna z dwoma stacjami transformatorowymi, sieć cieplna, biogazowa oraz wodno-kanalizacyjna. Ponadto planowany jest zakup środków transportu i sprzętu przeładunkowego niezbędne do prawidłowej eksploatacji.

Dzięki modernizacji ZUOK „Orli Staw” będzie nowoczesnym Regionalnym Centrum Recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji i wysokiej efektywności energetycznej. W zakładzie będzie wykorzystywana energia elektryczna produkowana z biogazu wytwarzanego przez instalacje fermentacji metanowej.

Ilość odpadów dostarczanych do ZUOK „Orli Staw” rośnie. W tym roku ich ilość osiągnie prawie 100 000 ton. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie wszystkich śmieci z gmin należących do związku.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana we wtorek podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Termin zakończenia modernizacji planowany jest do 2022 roku. Całkowity koszt realizacji inwestycji opiewa na ponad 78 000 000 złotych.

2018-10-25 ok24.tv za rc.fm