Liczba mieszkańców Kalisza spadła poniżej 100 tysięcy. Jak wynika z oficjalnych informacji, które uzyskaliśmy z Wydziału Spraw Obywatelskich w Kaliszu obecnie przebywa 99 789 osób. Jeszcze 31 grudnia 2014 roku w Kaliszu żyło 102 045 mieszkańców. Dzisiaj ta liczba znacznie zmalała do 99 789 osób.

W 2014 roku na pobyt stały zameldowanych było 99 419 osób. W drugiej połowie 2015 roku w grodzie nad Prosną na stałe zameldowane są 98 592 osoby. Gwałtownie spadła liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy, bowiem na koniec grudnia 2014 roku było to 3148 osób, dzisiaj 1519.

Mieszkańców, którzy mają meldunek zarówno stały, jak i czasowy jest obecnie 322. To o 200 osób mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jest to wyraz trendów Unii Europejskiej: Większość krajów UE ma ujemny przyrost naturalny i od roku 2000 populacja UE maleje. Rośnie populacja jedynie tych krajów, do których napływają imigranci. Poza UE od 2005 roku spada również populacja Japonii.

Blisko dwa miesiące temu rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat wyludniania się Kalisza.

2015-09-09 ok24.tv za calisia.pl