W związku ze wzrostem zachorowań wirusowych m. in. grypopodobnych i grypowych, rotawirusów itp. od 23 stycznia 2019 roku aż do odwołania wprowadza się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym ograniczenia w odwiedzinach pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach szpitalnych (zarówno przy ul. Poznańskiej jak również przy ul. Toruńskiej) Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Ograniczenia w odwiedzinach polegają na:

1.      Bezwzględnym zakazie odwiedzin przez osoby odwiedzające z objawami choroby infekcyjnej (np. katar, kaszel, biegunki o nieustalonej etiologii, niezdiagnozowane wielomiejscowe zmiany skórne itp.)

2.      Ograniczeniu liczby osób odwiedzających do maksymalnie dwóch jednoczasowo u jednego pacjenta.

3.      Respektowaniu godzin odwiedzin w godzinach wcześniej ustalonych, tzn. przez cały tydzień (włącznie z sobotą i niedzielą) odwiedziny pacjentów odbywają się od godz. 13:00 do godz. 17:00.

4.      Przypominaniu o obowiązku korzystania z szatni szpitalnej przez osoby odwiedzające (szatnia w naszym szpitalu jest bezpłatna) oraz o korzystaniu z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, które są w każdym oddziale szpitalnym.

Odwiedziny pacjentów w pozostałych godzinach są możliwe jedynie w przypadkach pacjentów w stanie ogólnym ciężkim oraz w przypadku pacjentów, u których wystąpiło pogorszenie stanu zdrowia. W takich przypadkach indywidualną zgodę wydaje Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny.

2019-01-23 ok24.tv