Od 1 lipca mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia mogą składać wnioski o wydanie Ostrowskiej Karty Seniora. Celem tego programu jest aktywizacja ostrowskich seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji umożliwiających większy dostęp do produktów i usług oferowanych na terenie miasta.

Karta_11 lipca zaczęła obowiązywać Ostrowska Karta Seniora. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który ukończył 60. rok życia może złożyć wniosek o wydanie Karty. Po jej otrzymaniu będzie można skorzystać z serii ulg zaproponowanych przez lokalnych przedsiębiorców – partnerów programu.   Miasto ze swej strony proponuje seniorom 30% zniżki na bilety w Kinie „Komeda” i na imprezy organizowane przez Ostrowskie Centrum Kultury oraz 50% zniżki na bilety na wystawy organizowane przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Program ma w założeniu także ułatwienie seniorom dostępu do dóbr kultury oraz zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Ostrów Wielkopolski obecnie zamieszkuje ok. 17 tys. osób powyżej 60. roku życia (mężczyzn ok. 7 tys., a kobiet ok. 10 tys.). Wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty seniora można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 oraz na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce Ostrowska Karta Seniora. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter) lub przesłać za pośrednictwem pocztyna adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Pierwsze Ostrowskie Karty Seniora zostaną wydane na przełomie lipca i sierpnia br. Od tego momentu możliwe będzie korzystanie przez posiadaczy kart ze zniżek oferowanych w programie.

2015-07-01 ok24.tv