Obostrzenia przedłużone o ponad tydzień. Lockdown co najmniej do 18 kwietnia. Zdaniem rządzących obecny spadek zakażeń nie oddaje realnego trendu, a sytuacja w szpitalach i niektórych regionach jest bardzo trudna.

Minister zdrowia Adam Niedzielski: Przez szpitale przechodzą efekty fali wysokiej liczby zakażeń w ubiegłym tygodniu. Podkreślił, że obecny spadek liczby zakażeń jest związany z okresem świątecznym i dopiero w kolejnych dniach pojawią się dane reprezentatywne dla prawdziwego trendu postępu epidemii. Ponadto ew. zwiększona mobilność w czasie świat może być widoczna w statystykach dopiero za tydzień.

Niedzielski wcześniej informował, że o ile do tej pory najważniejszym współczynnikiem branym pod uwagę przez władze przy walce z COVID-19 była liczba nowych zakażeń, to teraz kluczowe znaczenie będą miały inne dane.