Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  podpisała umowę z firmą Transprojekt Gdański na wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin. Firma ma teraz 29 miesięcy na wykonanie całościowego opracowania, dopiero potem można wyglądać ogłaszancych przetargów na konkretne budowy odcinków dróg. Kwota wykonania opracowania to 7 992 540 zł brutto.

article_mapa_1 article_mapa_2

W ramach zamówienia wykonane zostaną: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcja programowa. Całość inwestycji ma być zakończona najpóźniej do 2022 roku.

2017-01-16 ok24.tv