No, nie dziś, ale od wczesnego sylwestrowego wieczora. Do tego ograniczenia w prywatnych zgromadzeniach i zapowiedzi policyjnych interwencji „na wezwanie”.
Od 31 grudnia od godziny 19.00 do 1 stycznia do godziny 6.00 przemieszczanie się na obszarze kraju jest możliwe wyłącznie w celu „wykonywania czynności służbowych, zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej” lub „zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”.
Ale to nie wszystko, od obostrzeń nie odetchniemy też w karnawale…
Do 17 stycznia rozporządzenie zakazuje działalności dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach czy w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Wyjątkiem są sportowe kluby taneczne.
Do 17 stycznia zakazane będzie również organizowanie zgromadzeń, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia. Wyjątkiem są zebrania służbowe oraz imprezy i spotkania do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania lub pobytu organizatora. Do limitu osób nie wlicza się jednak osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.