Po czasie analiz ekonomicznych, sportowych, ale także społecznych podjęłam decyzję, że hala widowiskowo – sportowa w Ostrowie Wielkopolskim powinna powstać przy ulicy Kusocińskiego – informuje w komunikacie biuro prasowe Urzędu Miejskiego. Nie podano jednak za jaką kwotę miasto zamierza odkupić obiekt ani do kiedy spółka BM Slam Stal ma czas na udzielenie odpowiedzi.

Była to trudna decyzja, ponieważ poza opcją na Kusocińskiego rozważaliśmy także budowę hali przy Wojska Polskiego – mówi Beata Klimek. – Szczegółowo analizowałam argumenty obu koncepcji. Obiekt przy Kusocińskiego, po rozbudowie według wykonanego już projektu, spełniać będzie wymagania licencyjne dla koszykówki oraz piłki ręcznej. Co ważne, inwestycja ta posiada już także pozwolenie na budowę.

Warto przypomnieć sobie chronologiczne wydarzenia:

Luty 2015
Zarząd Klubu Sportowego STAL wystawia obiekty na sprzedaż, jednak oferta pierwokupu złożona została władzom miasta. Te powołały specjalną komisję i po miesiącu pracy wydały oświadczenie. Czytamy w nim, że „nie ma racjonalnych przesłanek do przyjęcia złożonej oferty”. – Nie widzę podstaw do wydania z budżetu miasta ponad 3 milionów złotych”– mówiła wówczas Radiu Centrum prezydent Beata Klimek. – To nie jest interes dla miasta, a ja muszę czuwać nad pieniędzmi publicznymi w związku z tym taka decyzja.

Urząd Miejski wydaje wówczas oświadczenie, czytamy w nim m.in. „Zakupu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym KS STAL, na której znajdują się obiekty sportowe, nie przewiduje również Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego. Ewentualny zakup byłby zatem niezgodny z tym dokumentem. I wreszcie koszty związane z utrzymaniem obiektu. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że niezbędne będą remonty, które wyceniane są na kwotę od 100 do 200 tysięcy złotych. Z kolei roczne utrzymanie obiektu na podstawie uzyskanych informacji o kosztach – mogłoby wynosić około pół miliona złotych.

Czerwiec 2015

Radny niezależny Wojciech Matuszczak dopytuje czy budowa centrum przesiadkowego na terenach powojskowych koło Kauflandu, to rzeczywiście dobry pomysł? Przecież od momentu zakupu tych ziem po preferencyjnych cenach od Agencji Mienia Wojskowego mówiło się o budowie tam hali widowiskowo – sportowej. – Wydaje mi się, że ten bardzo atrakcyjny teren, wokół którego znajdują się dwa markety, a wkrótce ruszy budowa kolejnego na terenach należących do PKS-u, można lepiej wykorzystać – twierdzi radny. – Centrum przesiadkowe nie jest najważniejszą inwestycją, na którą czekają mieszkańcy Ostrowa. Radny sugeruje, że środki na budowę nowej hali mogłyby pochodzić m.in.  ze sprzedaży miejskich terenów przy Al. Słowackiego.

Sierpień 2015

17 sierpnia 2015 r. w ostrowskim Urzędzie Miasta prezydent Beaty Klimek zorganizowała konferencję prasową z udziałem Pawła Matuszewskiego oraz Marcina Napierały, prezesów spółki BM Slam Stal S.A. Tematem konferencji było przyznanie spółce BM Slam Stal SA licencji na grę w ekstraklasie koszykówki męskiej oraz współpraca spółki z Miastem.
konfa_stal_extra2-680x496_c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spółka ogłasza, że Slam Stal Ostrów Wielkopolski  pierwsze swoje mecze będzie rozgrywać w hali Arena w Kaliszu, hala przy Kusocińskiego nie spełnia bowiem wymogów PLK. W tym czasie ostrowski obiekt miał zostać rozbudowany.

Lipiec 2015

Zastępca Prezydenta Miasta Ziemowit Borowczak wykluczył teren przy ul. Wojska Polskiego jako dobre miejsce pod ewentualną budowę hali widowiskowo-sportowej. Jego zdaniem działka jest zbyt mała. Zaznaczył, że w tym miejscu władze miasta planują budowę dużego Centrum Przesiadkowego.

Sierpień 2015

Były prezydent Radosław Torzyński, architekt, na profilu FB przedstawił koncepcję hali sportowo-widowiskowo-targowej przy ul. Wojska Polskiego. – Nasza propozycja nie jest głosem w dyskusji czy budować taki obiekt w Ostrowie Wielkopolskim czy nie. Jeśli już to jest raczej dowodem na to, że będąca własnością miasta, działka przy ul.Wojska Polskiego jest wystarczająca do realizacji takiego przedsięwzięcia. Jest to też merytoryczna polemika na ten temat z Zastępcą Prezydenta Ziemowitem Borowczakiem, który w lipcu 2015r. stwierdził cyt: że „lokalizacja przy ul. Wojska Polskiego straciła całkowicie walor miejsca atrakcyjnego i możliwego do budowy takiego obiektu”.

Październik 2015

Klub radnych Platformy Obywatelskiej RP i radny niezależny Wojciech Matuszczak złożyli wniosek o umieszczenie w Wieloletniej prognozie Finansowej miasta, zadań związanych z budową Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Wojska Polskiego. „Wnioskujemy o umieszczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 i 2018 zadania: „Opracowanie materiałów przygotowawczych wraz z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym  Hali Widowiskowo – Sportowej” odpowiednio w 2017 roku 200 000 zł i w 2018 roku 400 000 zł, tak aby w 2019 i 2020 roku można było realizować to zadanie, jednocześnie zabezpieczając miasto w zakresie ewentualnej aplikacji o środki zewnętrzne, które mogą być  przeznaczone na budowę tego typu obiektów. W roku 2019 wnioskujemy o wpisanie zadania „Budowa Hali Widowiskowo Sportowej” na kwotę 10 000 000 zł. Jako źródło pokrycia tych wydatków wskazujemy  zwiększenie wpływów w pozycji dochody majątkowe w latach 2018, 2019 i 2020 (dochody związane ze sprzedażą terenów przy Al. Słowackiego oraz środki zewnętrzne).

Listopad 2015

Spotkanie Prezydent Miasta Beaty Klimek z szefostwem klubu BM Slam Stal. Podczas spotkania zaprezentowana została koncepcja modernizacji hali przy ul. Kusocińskiego.  Jednocześnie prezes klubu BM Slam Stal Paweł Matuszewski zaproponował miastu odkupienie od spółki zmodernizowanej hali za kwotę 8 milionów złotych. Prezydent Beata Klimek zapowiedziała wówczas, że stanowisko miasta w tej kwestii będzie znane do końca 2015 roku.

Grudzień 2015

Radny PO Jakub Paduch zadaje na sesji pytanie dotyczące hali widowiskowo-sportowej. – W związku z jednoznaczną propozycją przedstawioną przez spółkę BM Slam związana z halą przy ul. Kusocińskiego proszę o konkretną informację jakie jest zdanie pani Prezydent w tej kwestii. Spółka w sposób konkretny określiła swoje stanowisko, podając jednocześnie informację jakiego rzędu wielkości jest ich oferta. Moim zdaniem powinniśmy się do tego odnieść, co umożliwi spółce prowadzenie dalszych prac projektowych, które będą z kolei podstawą do szczegółowego oszacowania kosztów inwestycji. Dopiero po zakończeniu tego procesu będzie możliwe podjęcie ostatecznych decyzji związanych z ewentualnym zakupem hali.

Kwiecień 2016

Władze spółki BM Slam Stal prezentują nową wizualizację przebudowy hali. Prezes Paweł Matuszewski mówił w styczniu br.:,,Podpisaliśmy umowę z firmą, która przygotuje projekt budowlany oraz wykonawczy. Ten musi być gotowy do realizacji do końca marca. W ciągu miesiąca od otrzymania tych projektów jesteśmy w stanie uzyskać pozwolenie na budowę. Optymalnym terminem, w którym ruszymy z przebudową, będzie maj”.

Maj 2016

Władze spółki BM SLAm Stal informują, że rozważają realizację wariantu awaryjnego. – Pozwoliłby on nam na grę przy Kusocińskiego po przeprowadzeniu niezbędnych prac, które są wymagane przez PLK – mówi prezes Paweł Matuszewski. Prezes PLK Marcin Widomski potwierdza, że warunkowe dopuszczenie obiektu przy Kusocińskiego jest możliwe, jeśli wewnątrz obiektu przeprowadzone zostaną niewielkie remonty.

 

Lipiec 2016

Na potrzeby gry w ekstralidze prowadzone są prace modernizacyjne w sali szkolnej przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Wrocławskiej. O zakres prac i ich koszt dopytuje radny Marian Herwich.

Listopad 2016

Media podają newsa o rzekomo przełomowej decyzji. Tym przełomem ma być wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po 9 milionów złotych w 2018 i 2019 r. Razem 18 milionów złotych. Zadanie w WPF to „Hala sportowo–widowiskowa – Unowocześnienie bazy sportowej”. W tytule zadanie nie ma wskazania,  której lokalizacji to unowocześnienie bazy miałoby dotyczyć. Warto zaznaczyć, że środki w WPF są pieniędzmi „wirtualnymi”.

Grudzień 2016

Radni przegłosowują zmianę uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej – znajdują się w niej wirtualnie zarezerwowane środki na halę w 2018 i 2019 roku. Zapis w WPF nie wskazuje jednak, w którym miejscu konkretnie miałaby hala powstać. Żaden z radnych nie składa do projektu budżetu na 2017r. zadania pod nazwą: Dokumentacja i projekt budowy hali. Taka dokumentacja jest niezbędna przy planowaniu ewentualnej budowy nowego obiektu.

Styczeń 2017

Prezydent Beata Klimek deklaruje, że do końca lutego 2017 będzie znana decyzja co do lokalizacji hali sportowej.  – W chwili obecnej analizujemy dwa warianty. W momencie kiedy dokonana zostanie analiza pod względem finansowym, prawnym i w pozostałych aspektach, zostaniecie Państwo poinformowani. Rozpatrujemy wszystkie aspekty, zakres jest wielowątkowy, w tym momencie dokonujemy stosownych analiz – mówiła dziennikarzom.

Luty 2017

Grupa radnych składa propozycję, by w ciągu dwóch najbliższych tygodni zaprezentować koncepcję budowy nowej hali przy ul. Wojska Polskiego. Pod pismem do Prezydent Beaty Klimek podpisali się radni: Łukasz Jędrzejak, Aleksandra Zuchowska, Alojzy Motylewski, Marek Śliwiński, Wojciech Matuszczak, Marian Herwich. Radni wskazują, że Prezydent Klimek i tak będzie musiała zwrócić się do radnych o zatwierdzenie decyzji, poprzez zmianę uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej (zmiana nazwy zadania uwzględniającej lokalizację hali) i zatwierdzenie w grudniu budżetu na 2018 rok (również z lokalizacją).

Marzec 2017

Urząd Miejski publikuje komunikat dotyczący propozycji złożonej przez Prezydent Beatę Klimek zarządowi spółki. Komunikat nie mówi nic o kwotach zakupu.

Internauci pytają:
– Zero konkretów, pięknie pisać to każdy potrafi liczą się czyny a nie słowa i deklaracje. Skąd kasa na wykup? Skąd kasa na remont?
–  Ile miasto zaproponowało spółce BM za hale. Nikt za darmo nie odda Kusocińskiego. Pytanie czy wogóle środki na halę są?

2017-03-07 ok24.tv