Budowa połączenia ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin to zadanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a nie Gminy Ostrów Wielkopolski. Tak wynika z podpisanego porozumienia zawartego w dniu 3 września 2009 roku. W dokumencie to Miasto Ostrów Wielkopolski, a nie Gmina Ostrów Wielkopolski zobowiązuje się do sfinansowania zadania pisał jeszcze przed tygodniem wójt Gminy Ostrów Wielkopolski.

droga3

 

Teraz jednak strony zmieniły pozycje i okazuje się, że jednak brakujący 300-metrowy odcinek drogi leżący na terenie należącym do Gminy Ostrów Wielkopolski będzie budował zarządca tej drogi czyli Gmina Ostrów Wielkopolski. 300-metrowy odcinek będzie docelowo łączył obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego z ulicą Wylotową. Ulica Wylotowa została wybudowana do granic administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2013 roku. Na jej budowę miasto pozyskało unijne dofinansowanie. 300-metrowego odcinka miasto nie mogło budować, ponieważ nie jest zarządcą tej drogi.

Miasto zabezpieczyło środki na „pomoc finansową” dla gminy w roku 2016 i 2017. Warto przypomnieć, że obwodnica ma zostać ukończona do połowy 2017 roku.

droga7 Droga4 droga5

2017-01-27 ok24.tv