Stowarzyszenie Muzyczne Canticum Gaudium od kilku lat proponuje mieszkańcom Jarocina udział w Jarocińskich Dniach Muzyki Liturgicznej. Wszystko zaczęło się od dramatu liturgicznego Drzewo Życia, który został wystawiony 11.04.2010 r. Potem przyszła kolej na Jutrznię za Nowonarodzonych (2011), Vita Mariae – sceny z życia Maryi (2012), Aby byli jedno – modlitwy św. Marcina, a w ubiegłym roku Cierpienie, pokuta i miłość – rzecz o św. Franciszku.

O potrzebie kontynuacji przedsięwzięcia świadczy duża frekwencja na przedstawieniach i spore zainteresowanie kolejnymi projektami.

Wcześniej sama uczestniczyłam w podobnych warsztatach i koncertach, więc pewnie dnia pomyślałam sobie: Dlaczego nie zorganizować czegoś podobnego w Jarocinie?

Początki były trudne, ale to, co po ludzku wydawało się niemożliwe, z Bożą (i ludzką) pomocą można było zrealizować. Tym sposobem we wrześniu odbędą się już VI Jarocińskie Dni Muzyki Liturgicznej.

Organizacja Dni Muzyki Liturgicznej to ogromny wkład pracy wielu ludzi. Począwszy od członków Stowarzyszenia Muzycznego Canticum Gaudium poprzez zaangażowanie proboszcza parafii św. Antoniego w Jarocinie i dyrekcji Zespołu Szkół nr 5, w której pracuję, a skończywszy na instrumentalistach, chórzystach i osobach kochających muzykę i słowo, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu.

Ważne jest, aby mieć gdzie pracować, odpocząć i coś zjeść, dlatego warsztaty przygotowujące do koncertu odbywają się w budynkach Zespołu Szkół nr 5 (próby, wyżywienie) Ponieważ szkoła prowadzi schronisko młodzieżowe, dla osób przyjeżdżających z różnych stron Polski zapewnione są noclegi.

Od samego początku JDML współpracujemy z Pawłem Bębenkiem (kompozytorem, śpiewakiem i dyrygentem związanym z krakowskim środowiskiem muzycznym) oraz Jakubem Tomalakiem (kaliskim kompozytorem, dyrygentem i wykładowcą UAM zaangażowanym w ogólnopolski nurt ruchu odnowy muzyki liturgicznej). Co roku zapraszamy również do współpracy osoby znane w środowisku muzyki liturgicznej – tym razem pomagać nam będzie s. dr Karen Trafankowska CSFN z Kalisza (śpiewaczka, dyrygentka i chórmistrzyni Dziecięco-Młodzieżowego Chóru Szkół Nazaretańskich, zaangażowana w wiele projektów i warsztatów na terenie całej Polski). Opiekę duchową oraz wsparcie muzyczne od samego początku zapewnia nam ks. Grzegorz Mączka.

Dni Muzyki Liturgicznej trwają cały rok – przygotowania kolejnych rozpoczynają się w chwili, kiedy kończą się poprzednie. Zbieram pomysły, propozycje, a nad konkretnym kształtem samego koncertu solidnie pracujemy od czerwca. Wtedy tworzy się scenariusz i kształtuje się ostateczna forma koncertu.

Od kilku lat JDML odbywają się na przełomie września i października. Na początku września pojawiają się plakaty i ogłoszenia, w których zapraszamy chętnych chórzystów, instrumentalistów i aktorów do wzięcia udziału w warsztatach i współtworzenia tego pięknego i wzniosłego wydarzenia. Tym razem będziemy zgłębiać tajemnicę św. Józefa – Opiekuna Najświętszej Rodziny – Stróża i Obrońcy naszych rodzin. Tym bardziej zapraszamy do udziału w tegorocznych JDML – szczególnie chórzystów i instrumentalistów (mail: jdml@poczta.fm). A jeśli ktoś chce zobaczyć efekty wspólnej pracy – zachęcamy do udziału w misterium wieńczącym VI JDML, które odbędzie się 27. września b.r. o godz. 19.30 w kościele pw. św. Antoniego w Jarocinie.

Anna Mazurkiewicz

Prezes Stowarzyszenia Muzycznego Canticum Gaudium

 

Koncert_Jarocin