Kolejne dwa miliony na nowy sprzęt w jarocińskim szpitalu.
Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 9.1.1.
„Poprawa dostępu do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie „. Ten sprzęt ucieszy szczególnie chirurgów i ortopedów, ale – co naturalne poprawi jakość leczenia pacjentów.
Nowości, które mają pojawić się w jarocińskiej lecznicy jeszcze w tym roku to:
Aparat do znieczulenia
Stół operacyjny z wyposażeniem
Stół operacyjny ortopedyczny z wyposażeniem
Ultrasonograf
Laser chirurgiczny
Tor wizyjny
Videogastroskop
Videkolonoskop
Napędy ortopedyczne
Bronchofiberoskop z platformą medyczną.
Umowa i zakupy planowane są jeszcze w tym roku.
Dziękujemy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego za pozytywną decyzję i radnym powiat jarociński za wkład do projektu.