W 2022r. z budżetu gminy do trzech jarocińskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych przekazano łącznie 16 tys. złotych.

Dzięki tej dotacji między innymi powiększone zostanie pomieszczenie magazynowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Jarocinie (4,5 tys. zł). Kolejną część dotacji, blisko 5,8 tys. zł, Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza w Jarocinie przeznaczy na wymianę drzwi wejściowych do budynku świetlicy działkowej. Pozostałe blisko 5,8 tys. zł pochodzące z gminnego dofinansowania trafiło do działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Jarocinie, gdzie zmodernizowane zostaną sanitariaty z montażem szamba.