Ostrów Wielkopolski ma budżet na 2016 rok. 21 radnych było za jego przyjęciem, 1 wstrzymał się od głosu. Kwota planowanych dochodów budżetu na 2016 rok – 212 652 234,64 zł, z tego: – dochody bieżące w kwocie 210 072 234,64 zł, – dochody majątkowe w kwocie 2 580 000,00 zł.

Dwie największe przyszłoroczne inwestycje, to budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9, zaplanowana jeszcze przez poprzednie władze miasta oraz modernizacja basenu miejskiego, na którą przeznaczono w nowym roku 5 000 000 złotych.

– Naszymi poprawkami zwiększyliśmy trochę liczbę inwestycji drogowych”- dodał radny opozycji Andrzej Kornaszewski. – Przyjmujemy do wiadomości, że nie rozpocznie się teraz budowa północnej ramy komunikacyjnej miasta, ale oczekujemy, że stanie się to w 2017. No i chcielibyśmy, żeby ruszyły wreszcie prace w Parku 600-lecia. I to nie jest tak jak mówił wiceprezydent Borowczak, bo jest pozwolenie na budowę parku. A najgorsze jest to, że podobno brakuje pieniędzy na niektóre z prac, ale inwestycja nie znalazła się nawet w wieloletniej prognozie finansowej.

d1833f88-ebe1-4eea-9d21-e760385c9906_5460

Wykaz nakładów majątkowych na 2016 rok ( z projektu budżetu):

1 Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego 50 000,00

2 Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową  250 000,00

3 ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  15 000,00 (projekt)

4 ul. Asnyka – przebudowa parkingu na narożniku z ul. Paderewskiego 100 000,00

5 ul. Budowlanych  15 000,00  (projekt)

6 ul. Bzowa – dokończenie 450 000,00

7 ul. Czereśniowa  25 000,00  (projekt)

8 ul. Harcerska  10 000,00   (projekt)

9 ul. Jesienna 12 000,00  (projekt)

10 ul. Kasztanowa  25 000,00  (projekt)

11 ul. Kujawska – Danysza  400 000,00

12 ul. Leszczynowa  700 000,00

13 ul. Łanowa  20 000,00  (projekt)

14 ul. Mazurska 600 000,00

15 ul. Niska  35 000,00

16 ul. Nowa Krępa  500 000,00

17 ul. Okólna – chodnik wzdłuż Ogrodów Działkowych  80 000,00

18 ul. Olsztyńska 15 000,00  (projekt)

19 ul. Piłsudskiego – ścieżka rowerowa w Parku Miejskim 10 000,00

20 ul. Poniatowskiego 112 704,00

21 ul. Przechodnia 10 000,00  (projekt)

22 ul. Przymiejska 130 000,00

23 ul. Regatowa 200 000,00

24 ul. Rejtana  370 000,00

25 ul. Rzemieślnicza 10 000,00  (projekt)

26 ul. Spichrzowa  353 000,00

27 ul. Staroprzygodzka – układ komunikacyjny terenów uprzemysłowionych  40 000,00

28 ul. Śmigielskiego  400 000,00

29 ul. Świerkowa  23 000,00  (projekt)

30 ul. Traugutta  15 000,00  (projekt)

31 ul. Trzcinowa  10 000,00  (projekt)

32 ul. Tylna 300 000,00

33 ul. Wiśniowa  545 000,00

34 ul. Zakątek  12 000,00  (projekt)

35 ul. Żwirki 20 000,00  (projekt)

36 Chodnik do placu zabaw przy Orliku w Osiedlu nr 6  35 000,00

37 Chodnik ul. Towarowa  150 000,00

38 Kładka przez Ołobok  250 000,00

39 Oczyszczenie stawu w Parku Miejskim  120 000,00

40 Parking ul. Kościuszki –  10 000,00  (projekt)

41 Przebudowa nawierzchni targowiska przy ul. Głogowskiej  350 000,00

42 Sygnalizacje świetlne 200 000,00

43 Układ drogowy pomiędzy ulicami Dębową i Bukową  1 364 000,00

44 Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą  250 000,00

45 Wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu na terenie miasta  50 000,00

46 Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem „Pruślin” 400 000,00

47 Zakup sprzętu elektronicznego dla potrzeb działalności MZD i BOSPP 27 000,00

48 Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski  1 600 000,00

49 Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub budynków do adaptacji  1 000 000,00

50 Modernizacja kwatery żołnierzy 60 Pułku Piechoty na cmentarzu przy ul. Bema  44 000,00

51 Montaż systemu wczesnego ostrzegania pożaru w budynku Straży Miejskiej i BZK oraz rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miejskiego  10 000,00

52 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu  50 000,00

53 Dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń do prowadzenia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim 20 000,00

54 Modernizacja dwóch punktów alarmowych na obszarze Miasta Ostrów Wielkopolski, polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznych syren alarmowych 30 000,00

55 Zakup namiotu handlowego  2 000,00

56 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta  19 000,00

57 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9  3 000 000,00 (kontynuacja zadania)

58 Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 5 450 000,00

59 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Bardowskiego w Ostrowie Wielkopolskim  25 000,00

60 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim               25 000,00

61 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 16 przy ul. Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim            25 000,00

62 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 17 przy ul. 3-go Maja w Ostrowie Wielkopolskim          25 000,00

63 Budowa przedszkola na terenie Osiedla „Pruślin” 2 500 000,00 (kontynuacja zadania)

64 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 7 przy ul. Piastowskiej w Ostrowie Wielkopolskim  10 000,00

65 Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 9  400 000,00

66 Zakup pieca gazowo – elektrycznego oraz szatkownicy dla Przedszkola Publicznego nr 17  11 000,00

67 Wyposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Anestezjologicznego i Intensywnej Terapii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim  300 000,00 – zadanie powiatowe

68 Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków  63 296,00 – dofinansowanie do województwa

69 Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego  5 000,00

70 Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego 450 000,00

71 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim  55 965,00

72 Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia terenu w rejonie ul. Torowej, A. Osieckiej i Cz. Niemena  50 000,00

73 Budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu „Pruślin”  636 000,00

74 Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych 80 000,00

75 Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych  350 000,00

76 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.  360 000,00

77 Oświetlenie terenu Orlika przy ul. Krętej  40 000,000

78 Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej  1 000 000,00

79 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej  100 000,00