Liczby zakażonych, które tu codziennie podajemy są również funkcją ilości wykonywanych testów. Rząd chwali się, że możemy wykonywać 20.000 testów dziennie. Tyle, że przeważnie wykonuje się połowę.
Portal Euractiv opublikował we wtorek dane dotyczące liczby testów na COVID-19 robionych w Polsce. Według zebranych statystyk Polska jest na 23. miejscu wśród państw UE, jeśli chodzi o liczbę wykonanych badań w przeliczeniu na milion mieszkańców. Tak liczonych testów wykonujemy 5 661.
Gdyby wziąć pod uwagę bezwzględną liczbę testów, można uznać, że nie jest tak źle. Polska wykonała do tej pory ponad 214 tys. testów i jest wśród sześciu krajów Unii, które wykonały ich najwięcej. Jednak przeliczenie na milion mieszkańców nie daje podstaw do optymizmu – za nami są tylko Grecja, Węgry, Rumunia i Bułgaria.
Wśród państw Unii Europejskiej liderami są małe państwa z niewielką liczbą ludności: Malta, Luksemburg i Cypr.

Wyraźnie widać, że dużo testują też państwa najbardziej dotknięte koronawirusem, takie jak Włochy czy Hiszpania, wiele testów wykonują Niemcy. Widać jednak również, że sąsiadujące z Polską państwa bałtyckie testują dużo szerzej niż my.
(źródło bigdata, Euractiv)