[jwplayer mediaid=”5575″]

                IX  Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej –„Młodzi  Świętemu Janowi Pawłowi II” 

w Przygodzicach

           „Wy drodzy młodzi przyjaciele, dziewczęta i chłopcy, macie być świadkami wiernymi i odważnymi (…)Jesteście młodością Kościoła (…) jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei…” Pamięć o naszym Papieżu, jego nauczanie i przykład życia są ciągle aktualne, co znalazło odzwierciedlenie w formie oraz treściach  tegorocznego IX już  Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej Młodzi  Świętemu Janowi Pawłowi II. 22 października 2015 – w dniu wspomnienia liturgicznego Świętego Jana Pawła II, Patrona wszystkich dotychczasowych… i przyszłych Przeglądów – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, już od wczesnych godzin porannych zapanowała atmosfera przepełniona radością, szczęściem, natchnieniem oraz walką. Walką, by jak najlepiej, jak najmocniej przekazać innym to, co gra w duszy młodym ludziom. Przegląd jest swoistym przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016r pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Z roku na rok wzrasta liczba szkół zainteresowanych udziałem w konkursie. W bieżącym roku na scenie swoje umiejętności zaprezentowało ponad 260 uczestników – 29 solistów oraz 14 zespołów działających przy parafiach, domach kultury, szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a nawet podstawowych, bowiem organizatorzy  zmienili nieco formułę konkursu i o tytuł najlepszego wokalisty oraz zespołu ubiegać się mogli również  nieco młodsi.  W dwóch kategoriach wiekowych: do 15 i powyżej 15 roku, wystąpiła  młodzież oraz dzieci  z terenu  Południowej Wielkopolski.

Prezentacjom poszczególnych uczestników przysłuchiwało profesjonalne jury w składzie:                 Aleksandra Kiełb-Szawuła – przewodnicząca jury, poetka, autorka tekstów poetyckich, piosenek, animatorka życia kulturalnego i dobry duch wielu przedsięwzięć artystycznych  i muzycznych. W latach 1984–1989 była wokalistką w zespole Stare Dobre Małżeństwo, od 2012 występuje w zespole U Studni.

Ks. Kanonik dr Jacek Paczkowski  –  przewodniczący Komisji muzyki i śpiewu kościelnego,  Prezes Związku Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej, wykładowca UAM w Poznaniu.

Janusz Lipiński – wybitny pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im Krzysztofa                               Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp Wieloletni dyrygent męskiego chóru Echo,                       Chóru Szkoły Muzycznej, także dyrygent Chóru Mieszanego „Con Forza”. Dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych.

      Przegląd uświetnił, tradycyjnie już, występ gwiazdy – tym razem Wielebny Blues Band. Zespół powstał w 1997 roku w Ostrowie Wielkopolskim jako Wielebny Blues. Po wielu zmianach personalnych, w 2005 roku zespół przyjął nazwę: „Wielebny Blues Band”, gra własne kompozycje do własnych tekstów (które pisze przede wszystkim ksiądz Arek Wieczorek – solista i lider). Występy „ubarwione” są nietuzinkowym poczuciem humoru księdza Arka. Zespół „poczęstował” tłumnie zebranych widzów, mieszanką bluesa i rocka. Energetyczny występ „Wielebnego”, to prawdziwy spacer po meandrach ludzkiego życia. Każdy z utworów prezentowanych w przygodzickiej szkole niósł za sobą cenne przesłanie i stał  się prawdziwą lekcją życia dla młodych ludzi. Artyści poruszyli w swych utworach tematy bliskie każdemu człowiekowi, opowiedzieli o tym, co dla nich jest najważniejsze – Bóg, miłość, przyjaźń, życie i śmierć. W ich piosenkach dostrzec można było melancholię, nutkę nostalgii oraz dużą dawkę energii i optymizmu.

Dzięki wspaniałej publiczności, znakomitym wykonawcom – tym małym i dużym – atmosfera  panująca  podczas IX Przeglądu pozwoliła przenieść nas w inny wymiar rzeczywistości. Magiczna  moc muzyki zjednoczyła w tym dniu wszystkich zebranych, sprawiła, że  pamięć o  Wielkim Polaku jest ciągle żywa. Zostawiła nam dowód, że wiara jest skuteczną i wielką siłą w świecie, w którym żyjemy, siłą, która nas jednoczy.

Laureaci tegorocznej imprezy otrzymali z rąk zaproszonych gości cenne nagrody w postaci obrazów z wizerunkiem aniołów. Autorką wszystkich zachwycających prac jest Barbara Zabłocka – działająca w środowisku ostrowskim artystka i malarka.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili:

Poseł na sejm RP Przemysław Krysztofiak

Ks. dr Jarosław Powąska- Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, dziś              w roli delegata Biskupa Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka,

Paweł Rajski – Starosta Powiatu Ostrowskiego,

Ewa Matecka –Wiceprezydent  Ostrowa Wielkopolskiego,

Ks. Kanonik Marcin Taisner – Proboszcz Parafii NMP w Przygodzicach,

Janina Wojtasiak- Przewodnicząca Rady Gminy w Przygodzicach.

Zenon Walczak – Przewodniczący Rady Rodziców przy ZSPCKU w Przygodzicach,

Robert Kaczmarek- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach,

Barbara Duczmal –Dyrektor Gminnego Zepołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół  w Przygodzicach, dziś także w roli przedstawiciela Wójta Gminy Przygodzice

Organizacją Przeglądu zajęli się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z Radą Rodziców oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego. Współorganizatorami byli Powiat Ostrowski i Gmina Przygodzice wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach. Wsparli przedsięwzięcie Ksiądz Kanonik Marcin Taisner Proboszcz parafii w Przygodzicach, Miasto Ostrów Wielkopolski, poseł na sejm RP Przemysław Krysztofiak, MZK Ostrów Wlkp. oraz sklepik szkolny działający przy ZSPCKU.

Szczególne podziękowanie należą się:

Radzie Rodziców przy ZSP CKU w Przygodzicach,

Zenonowi  Walczakowi –Przewodniczącemu Rady Rodziców przy ZSPCKU w Przygodzicach,

Ks. Kanonikowi Marcinowi Taisnerowi – proboszczowi parafii w Przygodzicach,

Pawłowi  Rajskiemu – Staroście  Powiatu Ostrowskiego,

Krzysztofowi Rasiakowi – Wójtowi  Gminy Przygodzice,

Beacie Klimek– Prezydentowi  Ostrowa Wlkp,

Bartoszowi Ziółkowskiemu– Prezesowi MZK w Ostrowie Wlkp,

Przemysławowi Krysztofiakow-Posłowi na sejm RP

Akustykom – Łukaszowi Lisowi oraz Miłoszowi Kaczmarkowi.

Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

Przyznano Grand Prix dla chóru IV LO w Ostrowie Wlkp.

W kategorii wiekowej do 15 lat

Sklasyfikowało zespoły w następującej kolejności :

Zespół wokalny z Gimnazjum we Wróblińcu

Iga Kasprzak i Zuzanna Adamczak – Zespół Szkół Sióstr Salezjanek  Gimnazjum w Ostrowie Wlkp.

Zespół Szkół w Dębnicy

W kategorii soliści klasyfikacja przedstawia się następująco:

I. Natalia Świtała – OCK

II.  Anna Adamiak – Publiczne Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Goszczanowie

III Weronika Gabryś – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp.

Wyróżnienie przyznano dla : Aleksandry Dury – OCK

W kategorii wiekowej od 15 lat

Sklasyfikowało zespoły w następującej kolejności :

Chór IV LO – Ostrów Wlkp.

Zespół Wokalny „CARPE DIEM” – Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Chór III LO – Ostrów Wlkp

W kategorii soliści klasyfikacja przedstawia się następująco:

I. Łukasz Raczak – Zespół Szkół Salezjanek Liceum

II.  Aleksandra Roszak – Parafia NMP Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi

III.  Marzena Adamiak – I LO im. T. Kościuszki w Jarocinie

Wyróżnienie dla – Gwidona Waliszewskiego  – Dom Kultury Kotlin

 

                                                                                ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!